Privacy policy and cookies

Databeskyttelse har høj prioritet hos Heilmann ApS, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Who is responsible for your personal information?
Heilmann ApS er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Heilmann ApS
Hovedvagtsstræde 2C, 1. sal
3000 Helsingør
Phone: +45 5019 5119
Mail: info@nukik.dk

VAT: 41718773

Where do we store your information?
The information which we collect about you is stored within the European Economic Cooperation (EEC) but can also be transferred to countries outside the EEC. Such a transfer of your personal information will be handled in accordance with international law.

Who has access?
Heilmann ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

What is the purpose of the handling of data?
We use your information to:

Communicate with you in relation to our services
Individual marketing and tageting of relevant offers and services which fit your needs
Analyses, statistics and reports through which we can improve our services
Constant improvement of our services
For legal purposes

The providing of personal information can be necessary in relation to an agreement. In these situations we will not be able to offer you our services unless you provide us with the relevant information.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Heilmann ApS. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig og forbedre din oplevelse.

We do not keep any sensitive personal information.

How is your personal information handled?
Personoplysningerne registreres hos Heilmann ApS og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor ydelsen er leverret, hvorefter oplysningerne slettes.

Infomation is kept in accordance with Danish law.

We use an encrypted connection (SSL) but a 100% security can never be guaranteed in relation to transmission of data. There is always a risk that others ilegally steals information when data is transmitted online. Therefore, you provide your personal information at your own risk.

Ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger.

What are your rights?
Som kunde hos Heilmann ApS har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger registreret hos Heilmann ApS.
Deleting on demand (see below).
Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Heilmann ApS i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
Possibility of withdrawing your accept. The withdrawal of your accept does not affect the legality of the handling based on previously given accept.
Possibilty of objecting to profiling.
Possibility of demanding a restricted handling of personal information.
Som kunde hos Heilmann ApS har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Heilmann ApS slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
You withdraw your accept (provided that your accept was required for the handling of information) The information proves to be incorrect or no longer necessary for the purpose for which it was provided, or if the information is handled against the law.

Exercising your rights can be subject to conditions and restrictions and will often depend on the handling of information in question.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Heilmann ApS via e-mail til info@nukik.dk

How to complain:
Hvis du mener, at Heilmann ApS behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Klagen indgives til Datatilsynet, ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


In case of disagreement:

Enhver tvist mellem Heilmann ApS og kunden søges løst imellem parterne, såfremt dette ikke lykkedes, afgøres denne i Byretten i Danmark under dansk lovgivning.

Cookies:
På www.nukik.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, så din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet der kan huske dine indstillinger.

A cookie is a little data file which is placed on the hard disk of your computer in order for our website to be able to recognize it. It is not a program and it can not read or damage data on your computer.

Only the website which placed the cookie on your computer will be able to read the content of the cookie. A cookie can not contain virus or similar which can damage your data or computer.

You can read more about cookies on www.cookiecentral.com

Cookies can be deleted or blocked on https://minecookies.org/cookiehandtering